Förare

10 Björn Larsson
23 Björn Otterberg
50 RF85 Henrik Hansson
72 Mats Andersson
75 Peter Gustafsson
77 Daniel/Göran Sprinchorn
82 Johan Krondahl